Přehled seřízení karburátorů některých motocyklů Jawa

(z knihy Seřizování a opravy motocyklů JAWA, Jiří Dočkal, 1971)

  Jawa 250, typ Jawa 350, typ
559/02 559/04, 05, 06, 590/00 592/00 Californian 590/05/04 354/06 360 Californian 361/05/04 Oilmaster 362/00/02
Karburátor Jikov - typ 2926 SD-11b 2926 SDb-2769 2926 SBD-2787 2926 SBD-16b 2926 SBD-13b 2926 SBD-17b 2926 SBD-17b 2926 SBDM-2774
Seřízení pro záběh hlavní tryska

tryska běhu naprázdno

jehla (zářez shora)

šroub seřízení běhu naprázdno

96

50

3

1/2

92

50

2

1/4

80

50

2

1/4

96

50

3

1/2

98

50

4

1/2

96

50

4

1/4

96

50

4

1/4

102

60

2

1/4

po záběhu hlavní tryska

tryska běhu naprázdno

jehla (zářez shora)

šroub seřízení běhu naprázdno

96

50

2

1

92

50

1

1/2

80

50

1

1/2

96

50

2

3/4

98

50

3

3/4-1

96

50

3

1/2

96

50

3

1/2

102

60

1

1/2

převzato ze stránek Tomáše Leštínského

Karburátor a čistič vzduchu

       Karburátory motocyklu Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 jsou v podstatě stejného druhu. Výjimkou je poslední provedení monoblokových karburátorů montovaných na motocykly Jawa-ČZ 250 a 350 cm3. Všechny karburátory jsou Čsl. výroby „PAL“ se šoupátkovým uzavíráním difusoru konstantního pruřezu. Šoupátko se ovládá lanovodem otočnou rukojetí pravého řídítka. Přívod paliva do víka plovákové komory je svislý. Směs při spouštění se obohacuje přeplavením, tj. zvýšením hladiny paliva v plovákové komoře přeplavovacím kolíkem a omezením přívodu vzduchu uzavírací clonu čističe vzduchu (Jawa-ČZ 125, 175) nebo pryžové spojky karburátoru a tlumiče sání (Jawa-ČZ 250, 350).

       V tabulce uvádíme přehled karburátorů a jejich seřízení u seriových motocyklů.

 

Typ motoru

Typ karburátoru

Hlavní tryska

Poloha jehly

Jawa-ČZ 125

2920 TŘ

85

2. zářez shora

Jawa-ČZ 175

2924 TŘ

95—100

4. zářez shora

Jawa-ČZ 250

2926 TŘ

102

3/I

Jawa-ČZ 350

2924 TŘ

105

3/I

Jawa-ČZ 250 — monoblokové provedení

2926 s přírubou

105

Jawa-ČZ 350 — monoblokové provedeni

2924 s přírubou

105


       Ve sloupci „Poloha jehly“ určuje římská číslice polohu závlačky v otvoru šoupátka, počítáme-li shora. Arabská číslice znamená otvor v jehle (počítáno shora).

Popis karburátoru

       Vzhledem k tomu, že na motocyklech Jawa-ČZ se karburátory zásadně konstrukčně neliší, popíšeme karburátor Jikov 2924 TR a tento popis doplníme popisem nového typu přírubového karburátoru montovaného na motocyklech Jawa-ČZ 250 a 350.

       Karburátor Jikov 2924 TŘ je upevněn nasazením na hrdlo, které je přišroubováno ke klikové skříni. Po nasunutí na hrdlo se nasazená část karburátoru musí stáhnout třmenem.
Tento typ karburátoru má dvě hlavní části:
a) vlastni karburátor,
b) plovákovou komoru.

       Čistič vzduchu je u motocyklů Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 původního provedení součástí karburátoru, u dalších typu Jawa ČZ 250 a 350 v horní části speciálního tlumiče sání.
       Přírubový karburátor PAL-Jikov se liší tím, že je upevněn k motorové skříni a plováková komora je v odlitku karburátoru.


Přírubový karburátor - řez

 

Činnost karburátoru původního provedení

       Palivo stéká spádem z nádrže motocyklu přívodním potrubím do plovákové komory karburátoru. Hadička přívodního potrubí je nasazena na vývodu víka plovákové komory. Víko plovákové komory se skládá z víka s vývodem a z přeplavovacího košíku, odpruženého pružinou a zajišteného závlačkou. Pod vývodem je zabroušené kuželové sedlo pro uzavírací jehlu plováku. Plovák je navlečen na jehle a zajišten proti posuvu nahoru pojistkou nasazenou v drážce jehly; anebo je na jehle osazení, takže horní část jehly má vetší průměr, nebo je jehla spojena pevně s plovákem. Víko je upevněno k plovákové komoře dvěma šrouby. Mezi víkem a plovákovou komorou je těsnění. Vnitřní uspořádání plovákové komory má zajistit rovnoměrné udržování hladiny paliva v potřebné výši, což se děje takto:
       Je-li plováková komora bez paliva, je plovák s jehlou v dolní poloze a kužel jehly je oddálen od kuželovitého sedla ve vývodu víka plovákové komory. Otevřeme-li uzavírací kohout přívodu paliva, stéká palivo do plovákové komory a vyplňuje její prostor. Zvyšováním hladiny je nadzdvihován plovák, který nadzvedá uzavírací jehlu tak dlouho, až uzavře přívodní otvor. Při odběru paliva za běhu motoru hladina klesá, tím se pootevře vstupní otvor a palivo se neustále doplňuje.
       Pro obohacení směsi při spouštení motoru je určen přeplavovací kolík. Stisknutím se košík opře o horní plochu plováku a dalším stisknutím zatlačí plovák do paliva, současně přestane jehla uzavírat přívodní otvor a přitékající palivo zvýší hladinu v plovákové komoře. Výška hladiny v plovákové komoře je pro každý typ karburátoru konstantní, stanovená na základě nejlepších provozních výsledků a nemá se proto bezdůvodně měnit. Má velký vliv na spotřebu paliva. Při abnormálním zvýšení hladiny může palivo přitékat do difusoru karburátoru trvale, což se stává též při proražení plováku. Na výši hladiny mají vliv především tito činitelé:
a) poloha jehly vzhledem k plováku,
b) váha plováku.
       Palivo z plovákové komory prochází tryskou v upevňovacím šroubu, opatřeném sítkovým čističem, do jehlové trysky zašroubované ve vložce rozprašovace. Podtlakem vzniklým v klikové skříni při roztočení motoru se nasává vzduch difusorem karburátoru. Proudem vzduchu a vzniklým podtlakem se vysává a rozprašuje palivo z vývodu jehlové trysky. Přívod vzduchu je možno seřizovat vysouváním šoupátka, ve kterém je jehla řídící množství přiváděného paliva. Polohu jehly vzhledem k šoupátku a šroubu trysky lze seřídit prostrčením závlačky otvory v šoupátku a jehle. U některých typů seřizuje se pojistkou v drážce jehly. Správná poloha je určena výrobcem motocyklu a nedoporučuje se ji měnit. Šoupátko je přitlačováno do uzavřené polohy pružinou opřenou o víko šoupátkové komory, připevněné k tělesu karburátoru přesuvnou maticí. Proti natáčení je šoupátko pojišteno šroubem v tělese karburátoru. Ovládá se lankem procházejícím seřizovacím šroubem, jenž je pojištěn maticí a v jehož hlavě je vybrání pro opěrku lanovodu. Protože je nutno, aby při běhu naprázdno neuzavíralo šoupátko difusor docela, je možno základní polohu ustavit opřením dorazového šroubu, pojišteného maticí, o šoupátko. Pro běh naprázdno jsou vzduchové a palivové kanálky v tělese karburátoru a ve vložce rozprašovače.
       Poměr smešování se seřizuje seřizovacím šroubem zajišteným proti samovolnému otáčení vložením pružiny pod šroub. Karburátor je po nasazení na hrdlo upevněn stažením třmenu šroubem.

Činnost přírubového monoblokového karburátoru PAL — Jikov

       V zásadě pracuje nový typ karburátoru stejně jako karburátor původní. Pro názornost uvádíme tento karburátor rozložený na jednotlivé díly s příslušnými názvy. Upozorňujeme na umístění hlavní trysky, kterou lze vyjmout vyšroubováním po odejmutí víka plovákové komory. Tryska montovaná z boku je tryskou běhu naprázdno, kterou dřívější provedení karburátoru němelo.

Přírubový karburátor (rozebraný)

1 — karburátor 2926 s přírubou;
3 — těleso karburátoru;
4 — emulsní trubka;
5 — šoupátko kompl.;
6 — pružina šoupátka;
7 — pojistka jehly;
8 — jehla;
9 — víčko šoupátkové komory;
10 — vedení lanka;
11 — vložka kompl.;
12 — těsnění vložky;
13 — šroub vložky;
14 — těsnění šroubu vložky;
15 — dorazový šroub šoupátka;
16 — pružina;
17 — tryska volnoběhu;
18 — regulační šroub;
19 — tryska hlavní;
21 — víčko plovákové komory;
22 — těsnění víka;
23 — plnící kolík;
24 — jehlo ventilu;
25 — sedlo jehly;
26 — těsnění sedla jehly;
27 — přívod paliva;
28 — sítko;
29 — těsnění šroubu příruby;
30 — plovák kompl.;
31 — osička závěsu;
32 — šroub víka;
34 — přitužná matice;
36 — pružina plnícího kolíku;
37 — závlačka
 

Čistič vzduchu

       Motocykly Jawa-ČZ 125 a 175 a původní Jawa-ČZ 250 a 350 mají čističe vzduchu normálního provedení skládající se z tělesa čističe, do kterého jsou vložena síta. Prostor mezi síty je vyplněn drátěnou hubkou. Čistič je upevněn na hrdle karburátoru. Vstupní otvor je opatřen víkem s výrezy uzavíranými clonou.
       U novějších typů Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 je uspořádání čističe vzduchu odlišné. U těchto typů je montován účinný tlumič sání, který je napojen přímo na ústí sacího hrdla karburátoru.
       Tlumič sání je umístěn v prostoru zadního krytu pod sedlem. Čistič vzduchu je u těchto typů umístěn v horní části tlumiče sání pod horním odnímatelným dílem tlumiče sání.